top of page

קבוצות הורות לפי תכנית מעגל הבטחון

Group Meeting
  • מתאים להורים לילדים מגיל 6 חודשים עד 6 שנים   (8-14 הורים בקבוצה)

  • הקבוצה נערכת במשך 8 מפגשים בני שעה וחצי פעם בשבוע

  • בכל מפגש נדון בנושא אחר תוך שימוש בסרטונים , דיון ודוגמאות מחיי המשתתפים

  • מתאים לאבא/אמא או שניהם גם יחד שמפרגנים לעצמם רגע אחרי השכבת הילדים לחשוב על ההורות שלהם  

מעגל הבטחון תמונה.jpg
bottom of page