top of page
Top view of beautiful young parents, the

קבוצות הורות לגיל הרך
על פי מודל מעגל הבטחון

להתחבק,לשחק ביחד, להיפרד בקלות בדרך לעבודה, כל אלו חלומות של כל הורה, אך לעיתים הורות גם מאתגרת ומתסכלת. פעמים רבות אנו נסחפים למחול של בקשות נדנוד כעס. פתרונות קצרי מועד של הבטחות וגבולות.
מעגל הביטחון מציע לכם התבוננות חדשה על הקשר עם ילדכם. אפשרות  לעצור להתבונן ולחשב מסלול  חדש מתוך הבנה אמיתית של בסיס הקשר הורה ילד.

דמיין איך היית מרגיש  לו יכולת להבין מה הילד שלך באמת מבקש ממך!!!

קבוצת הורים - מעגל הבטחון היא הזדמנות להצטרף להורים אחרים וללמוד מפת דרכים חדשה להבנת ההתנהגות של ילדך על ידי התבוננות בצרכים הרגשיים שלו.

התוכנית מבוססת על תאוריית ההתקשרות העוסקת בקשר המתפתח בין הילד להורה במהלך שנות חייו הראשונות, כבונה את התייחסותו של הילד לעולם החברתי הסובב אותו ואת תפיסתו העצמית.

התיאוריה מגובה בעשרות שנים של מחקר אודות האופן שבו ניתן לתמוך בחיזוק הקשר בין הורים לילדם.

במהלך הפגישות תלמד:

  • להכיר בצרכים של הילד שלך ולהבין את ההתנהגות שלו

  • לחזק את הקשר שלך עם ילדך

  • לפתח את הדימוי העצמי של ילדך

  • לתמוך ביכולת של הילד לווסת את הרגשות שלו

bottom of page