top of page

The Circle of Security® intervention

תכנית מעגל הביטחון הבינלאומית

התוכנית הבינלאומית.png

COS® circle of security - מעגל הביטחון הבינלאומי החל את דרכו ב1998 על ידי 3 פסיכותרפיסטים אמריקאים שעבדו יחד בקליניקה משותפת: קנת הופמן גלן קופר וברט פאול.

הם פיתחו את תכנית ההתערבות מעגל הביטחון, לאחר מחקר רב שנים ולמידה מעמיקה בהנחייתה של פרופסור גו'די קסידי, ממובילות תחום ההתקשרות בעולם. ההבנה בחשיבות הרבה שיש לאיכות הקשר בין ההורה לילדו בשנים הראשונות ולסוג ההתקשרות של הילד על המשך חייו הובילה לכך שהשלושה שמו להם למטרה לבנות תכנית התערבות מובנית ומוכחת שתקדם ותשפר התקשרות בטוחה בקרב ילדים. השלושה מקבלים מענק ממשלתי ומתחילים בהפעלת התכנית באזורי מצוקה – התכנית המיוחדת שהם פיתחו היא רפלקטיבית במהותה, כוללת 21 מפגשים ומלווה במחקר קפדני על מנת לבדוק את ההשפעה שלה. התוצאות מרשימות!!! לתוכנית השפעה חיובית עצומה על משתתפיה והיא מראה כי בקרב הילדים שהוריהם השתתפו בתכנית הייתה עליה של יותר מ30% של ילדים עם התקשרות בטוחה. התוצאות המרשימות מתפרסמות בירחונים נחשבים ומביאות קבוצות נוספות ומחקרים רבים בעקבותיהן. כחלק מהתכנית מפתח הצוות מפת דרכים שמתארת במודל ציורי את תאוריית ההתקשרות. מעל 10 שנים עובד הצוות על הגדרה מדויקת ומדוקדקת של מפת הדרכים המתארת את מודל מעגל הביטחון, עד שהוא בטוח כי המפה מדויקת ומצליחה להעביר את תאוריית ההתקשרות המורכבת בצורה פשוטה ונהירה. כחלק מהחזון שלהם הם מתרגמים את מפת הדרכים לשפות רבות והמפה מופצת בחינם ברחבי העולם. ציבור הפסיכולוגים והמחנכים בארץ מכירים היטב את מפת הדרכים ואת התרגום שתרגם לעברית, פרופסור אבי שגיא מאוניברסיטת חיפה, לפני למעלה מעשור.

לאחר מספר שנים מגיעה קבוצת החוקרים להבנה כי על מנת להפיץ את עקרונות תאוריית ההתקשרות ולעודד באופן משמעותי התקשרות בטוחה, יש לבנות תכנית המותאמת להורים באוכלוסייה נורמטיבית ולא להפעיל את התכנית רק בקרב אוכלוסייה במצוקה או בסיכון. הם מפתחים תכנית קצרה ופשוטה להפעלה שתועבר כקבוצת הורים. כך נולד ה- Circle of Security – Parenting™ COS-P סדנאות הורים לפי מעגל הביטחון. בתחילה הם מעבירים זאת בארצות הברית ובהדרגה ארצות נוספות רוצות לייבא את התכנית המשמעותית הזו ונפתחים קורסים להסמכת מנחים ברחבי העולם תוך הנגשת הסרטונים לשפות שונות.

אפשר לסכם את ההבדלים בין התכניות בכך כי תכנית ההתערבות ®COS היא בת 21 מפגשים מועברת על ידי פסיכותרפיסטים מיומנים לאחר הכשרה ארוכה , היא נחשבת כהתערבות טיפולית וכוללת אבחונים לפני התכנית ואחריה. לעומת זאת COS-P היא קבוצת הורות ואינה תכנית טיפולית היא בת 8 מפגשים ומועברת על ידי מנחים מוסמכים מטעם מעגל הביטחון הבינלאומי.

bottom of page